САЭ 1984

1. М.Г.Левин
2. Комиссия из Калинина
3. Комиссия из Калинина
4. Комиссия из Калинина
5. Комссия из Калинина
6. Второй завтрак (или 1983?)
7. 1983 (?)
8. А.Антипов и ленинрадцы (или 1983?)
9. А.Антипов
10. А.А.Галашевич, М.Г.Левин, Е.Л.Хворостова, Г.Грошкова
11. А.А.Галашевич, М.Г.Левин
12. А.А.Галашевич, Е.Л.Хворостова
13. А.А.Галашевич, Е.Л.Хворостова
14. Е.Л.Хворостова
15.
16.
17. Е.Л.Хворостова
18. М.Г.Левин, М.Вотякова (Зятькова), С.Денисова, Ю.Комов, Е.Хромов, Т.Комова
19. Е.Наумова, О.Ахматова , И.Суркова
20.
21.
22.
23. И.Суркова, А.Валеев
24. А.Шейченко 1985 (?)
25. У входа в катакомбы
26. Е.Л.Хворостова, В.Устиненко, М.Г.Левин, Е.Хромов или 1985?
27. А.Зятьков, А.Навроцкий, Т.Комова, А.Грошкова, С.Абрамова, М.Вотякова (Зятькова), Е.Хромов, С.Денисова, Л.Навроцкая, Г.Грошкова, Е.Шейченко (Хворостова), А.Шейченко, Ю.Комов
28. Е.Пауллер, С.Денисова, М.Вотякова (Зятькова), И.Суркова, А.Валеев, Ю.Комов, Т.Комова, М.Г.Левин
29. М.Вотякова (Зятькова), Л.Навроцкая, А.Шейченко, С.Денисова, Е.Хромов, М.Г.Левин, ЮКомов, А.Зятьков
30.
31. Е.Л.Хворостова, А.А.Галашевич
32. Е.Л.Хворостова, А.А.Галашевич
33. Е.Л.Хворостова, А.А.Галашевич
34. А.Горицкий, Е.Акимцева
35.
36. И.Богаевский, Е.Акимцева, А.Краюшкин
37. А.Котова, И.Богаевский, Д.Молчанова
38. Е.Акимцева, Д.Молчанова
39. Д.Молчанова, А.Краюшкин